Valpens utvikling


  Hundevalper er fra fødselen av svært dårlig utviklet. De er blinde og døve og
ligger sammen med moren i valpekassen. Her sover de for det meste hele døgnet,
når de da ikke dier moren. Samtidig som tispen gir valpene mat, slikker hun dem
på magen og i baken. Dette utløser tømming av blære og tarm hos valpene. De to
første ukene av valpenes liv kalles ofte die- og sove stadiet.


Mot slutten av andre uke av eller i begynnelsen av tredje uke av valpenes liv,
åpens øynene.

 Den tredje leveuken er kanskje den perioden i
hundens liv at utviklingen skjer raskest. I denne perioden vokser og
utvikler hjernen seg hurtig, og resultatet av dette ser du mot slutten av tredje
og i begynnelsen av fjerde uke.
Valpene begynner da for alvor å forlate valpekassen og er ikke lenger så
avhenging av tispen for å få dekket sine behov.Samtidig begynner de å leke med
hverandre, litt forsiktig og tafatt i starten, men den motoriske ferdigheten
forbedres raskt i løpet av fjerde og femte leveuke. Ettersom tredje leveuke
innebærer en overgang fra et lite utviklet die- og sovestadie, kaller vi den for
overgangsperioden.

 Valpene begynner å leke og spise selv:

Når valpene er ca.3 uker gamle har jeg introdusert dem for fast føde.
En god indikasjon på at det er på tide å tilleggsfore er når tispa begynner å gulpe opp mat til valpene sine.
 
Jeg gir de en tynn velling av oppbløtt tørrfor, geitemelkpulver utblandet i vann, og en liten dash Biola.

Den første dagen en teskje til hver som de får slikke i seg. Andre dag øker jeg til en spiseskje og 3. dag får de maten servert på en skål.
Vet at mange starter med barnegrøt, barnemat på glass etc. men hos meg har det fungert bra og starte rett på tørrfor.

Da er vi i gang!
Etter ca. 1 uke er vi oppe i 3 måltider pr. dag. Deretter øker jeg til 4 måltider pr. dag. Det fortsetter jeg med til  valpen reiser ved 8 ukers alder. Til tross for at balansen ikke er den beste har de også begynt  å leke.
 I leken vil vi ofte se en adferd, som hos en voksen hund ville gitt et bilde av
dominans. Valpene biter hverandre i nakken og jager hverandre
rundt omkring. Leker som valpene kan manipulere med labbene eller bære
i munnen, utløser ofte en form for jaktadferd. Å kjempe om kluter, filler etc
eller andre typer av konkurranse seg i mellom, er svært vanlig.


 

Tispen lærer valpene å vise underkastelse:

Når valpene er mellom fem og seks uker gamle, tar tispen aktivt del i deres
oppdragelse. 

Suzie irettesetter valpene når de forsøker å die og det ikke passer.
Da knurrer hun og viser tenner, og kan også glefse etter valpene.
Denne type av valpeoppdragelse er veldig viktig, da det er dette som avgjør
hvordan valpene blir i forhold til andre hunder i sitt voksne liv.
Avstraffelsene som valpene noen ganger utsettes
for kan til tider se ganske brutal ut og en kan tro at valpen blir skadet.
Det blir den ikke !

Ikke bland deg inn! Dette ordner tispa selv!

 Isteden lærer valpene betydningen av tispens truende knurring, slik at det snart
holder med et kort knurr og et truende blikk. Noen ganger vil valpene legges seg
på rygg og vise passiv underkastelse. Tispen har da lært valpene hva hennes
truende holdning betyr og at hun er sjefen. Når valpene aksepterer tispens
lederskap ved å vise sin underkastelse, forsvinner tispens aggressivitet. Hun
begynner å slikke dem på magen og leke med dem. Dette kan ses på som en belønning for valpens
riktige oppførsel.

 Sosialiseringsperioden 4-12 uker:

 Valpene er 4 uker og nå starter den viktigste perioden i valpens liv. Det
er i denne perioden at valpene lærer å knytte sosiale bånd, både mellom
hverandre, til tispen og oss mennesker. Valper som aldri får menneskelig kontakt
i denne perioden, kan som voksne bli skeptiske mennesker. Dette kan gjøre dem både
redde og tilbakeholdne.


Bilkjøring må små valper venne seg til


Likeså kontakt med mennesker av forskjellig kjønn og i alle aldre


 Selv om slike hunder får omgås med mennesker senere i livet forvinner denne
skepsisen aldri helt. Slik er det også med valper som ikke får muligheten til å
treffe andre hunder under sosialiseringsperioden. Disse vil sjelden kunne omgås
med andre hunder uten en del problemer.
Normalt får valpene denne kontakten i samvær med kullsøsken, tispen og oss
oppdrettere.


Dansk Svensk gårdshund Eddy syntes det er helt greit med masete valper
og er en populær lekekamerat

Når dere skal hente valpen deres vil denne være ca 8 uker. Da gjenstår ennå en
vesentlig del av sosialiseringsperioden og sterke bånd skal gro mellom dere og valpene.

Hunder er i likhet med andre levende vesener utstyrt genetisk individuelt.
Resten er opp til tispen, oppdretteren og valpekjøperne. En av de største feil
enn kan begå som oppdretter er å skjerme valpene fra familien og normalt husstøy
som følger med. Noen har valpene i uthus el. og slikt kan gi dem en særlig
vanskelig start når du som valpekjøper skal overta ansvaret for sosialisering og  oppdragelse.

En valp i sosialiseringsperioden krever masse individuell menneskelig omgang og
oppmerksomhet. Minimum 10 minutter om dagen. For et valpekull på 8 utgjør dette nær
2 timer pr dag i tillegg til alt annet stell og oppmerksomhet. Dette er en meget
krevende og viktig jobb som ikke må bortprioriteres.

 Fram til valpene er åtte til ni uker gamle har deres mor utvist stor tålmodighet overfor avkommets mange spillopper, men så skjer det en radikal endring i foreldrenes adferd ovenfor  sitt avkom. De forlanger nå i langt større grad lydighet og respekt fra valpene.
Gjennom lek med de små, en lek som foreldredyrene både tar intiativitet til og avslutter, lærer valpene de sosiale spilleregler som gjelder i flokken.

Altså, når valpen kommer hjem til sin nye familie i en alder av åtte uker er den fra naturens side i en livsfase hvor den mentalt søker autoritet, en  autoritet som skal utvises med kjærlighet, men bestemt hånd. Leken er en viktig del i denne perioden og gir deg en glimrende anleding til å sette grenser.
Det er du som skal ta intiativ både til å starte og avslutte moroa på en bestemt, men vennlig måte.

For apporteringsglade cockere har du nå en unik mulighet til å oppmuntre valpen til å hente og å bære. Bruk en ball, fille eller en fuglevinge hvis du senere planlegger å jakttrene valpen.
Husk at du ikke stiller for store krav til den lille, den må på ingen måte få opplevelse av tvang eller ubehag.
Det er nå innlæringsgleden skal befestes, altså gleden ved å lære nye ting for å gjøre sin eier til lags.

 Rangording

Det er i denne perioden valpen blant annet vil prøve ut sin posisjon i familien. For de fleste vil de første protestene fra valpens side ikke medføre store problemer å korrigere.
Kanskje vil du oppleve at valpen stikker seg vekk med en sokk eller sko, for så å protester når du da forsøker å ta det fra den. Protesten kan gi seg utrykk i litt forsiktig knurring eller at den unge pode holder et fastere grep rundt sitt nyervervede "bytte" enn det du har opplevd tidligere. Ta ganske enkelt en godbit og foreta en byttehandel med valpen for å få "byttet" tilbake.

Husk at valpen- og etter hvert den voksne hund- ikke vil akseptere deg som leder ut fra din fysiske overlegenhet. En hund vil fra naturens side langt lettere underordne seg og respektere den intelligente og psykisk sterkeste artsfrende. Det er deg som den psykisk overlegne hunden ønsker å tjene, ikke en tyrann.

Valpen befinner seg nå i en fase hvor den er maksimalt åpen for læring. Utnytter du denne tiden riktig har du lagt grunnlaget for en lykkelig og veltilpasset hund. Øvelsene må læres inn med nennsom hånd. Tvang og skjellsord ødelegger mellom deg og hunden.

 Unghundstadiet: 3-24 måneder

I alderen 3-7 måneder vokser valpen meget raskt - mange hunder er faktisk
ferdigvokste når de er 8-9 måneder. Når valpen er rundt 4 måneder mister den
melketennene, som erstattes av kraftigere, permanente tenner. Ofte svelger
valpen melketennene og tannfellingen kan bli ubemerket. I andre tilfeller kan
valpen ha smerter og være plaget av tannfellingen. I de fleste tilfeller har
valpen behov for å ha noe å tygge på i forbindelse med tannfelling og noen
tyggebein er fine å ha på lur
.

 Fysisk pubertert- Urolig- Ukonsentrert

Unghunden blir nå etterhvert kjønnsmoden med alt det innebærer av "tenåringsnykker"
Hannhundene begynner å få øynene opp for det annet kjønn, mens tispene nærmer seg sin første løpetid og kan nå så smått begynne med å sette innpåslitne hannhunder på plass.

Selv om leken fremdeles er det vesentligste når de møter artsfrender, vil du nok merke at de ikke lenger uforbeholdent kaster seg inn i yr lek med enhver annen hund. Først skal det snuses og hilses på hunders vis.

Hvis hunden din ikke har lært de grunnleggende regler for god oppførsel før den når puberteten, vil denne perioden kunne bli en prøvelse for deg som hundeeier.

Har du derimot benyttet tiden riktig slik at hunden kan en del øvelser, kan kravene til utførelsen økes. Hvor fort du kan avansere er svært individuelt, hunder modnes forskjellig.Det som er viktig er at du aldri må gi hunden oppgaver som den ikke har forutsetninger for å kunne mestre, det vil drepe spontaniteten og lærevilligheten hos hunden.

 Hvis du har mulighet, så delta på et dressurkurs. Det kan være stimulerende både for deg og hunden. Ha et aktivt forhold til hunden din. Mulighetene er mange, bruk fantasien. Alt fra å bære avisen inn fra postkassen til å trene jakt, spor, lydighet, agility er arbeid som du og hunden gjør sammen. La den løse oppgaver.
Hunder elsker å jobbe, og en hund som blir stimulert både fysisk og psykisk er en lykkelig hund.

 

Kilder:

Bruce Fogle/Erik Wilsson